Redovisning

Denna sida riktar sig till er som driver projekt inom lokalt ledd utveckling.

Ni kan ansöka om utbetalning flera gånger:

  • Ni kan ansöka om förskott om ni är en ideell förening, ekonomisk förening, en allännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening
  • Ni kan ansöka om flera delutbetalningar
  • Ni kan ansöka om slututbetalning när projektet är avslutat

Utbetalning av stöd sker efter att ni redovisat betalda utgifter. Ansökan om utbetalning görs i e-tjänsten på Jordbruksverket. En stark rekommendation är att först gå igenom underlagen för ansökan om utbetalning tillsammans med leaderkontoret, så att vi kan hjälpa till att titta igenom redovisningen innan ansökan görs via e-tjänsten. Detta för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas i ansökan om utbetalning. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand, utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

EXTRA INFORMATION FRÅN JORDBRUKSVERKET MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN
Under nu rådande omständigheter med Corona/Covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad. Enligt gällande regelverk finns det möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att, om möjligt, avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar.

När det är lämpligt ska stödmottagaren utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål. Det kan ske genom att man genomför aktiviteten i en alternativ form. Till exempel kan möten och informationsträffar hållas på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, bör stödmottagaren ta kontakt med behörig myndighet för att diskutera möjliga lösningar för projektet.

Jordbruksverket uppmanar stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten.

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.