Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Kan er idé bli ett leaderprojekt? Läs mer här

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Inga evenemang inplanerade...

Nyheter

Vi söker en projektledare

2022-10-14

Obs! posten är tillsatt!

Projektledare Leader Södermanland
I projektet ska du som projektledare jobba för att lyfta landsbygdsperspektivet och stärka förutsättningarna för landsbygdsutveckling i Sörmland.

Projektperioden är 2022-11-01 till 2023-12-31, med syfte att ansöka och genomföra ett steg två-projekt som fortsätter under hela 2024. Projektledartjänsten tillsätts under förutsättning att projektet godkänns av LAG-styrelsen vid mötet den 31 oktober.

Du som söker tjänsten:

  • Har en relevant utbildning och minst 3 års erfarenhet av arbete med information och kommunikation inriktad på utveckling och förändring med många olika målgrupper.
  • Har erfarenhet av frågor som rör landsbygdsutveckling/samhällsutveckling.
  • Har vana av att leda projekt och arbeta med information/kommunikation såväl internt i den egna organisationen som externt till olika aktörer.
  • Har vana att kommunicera och informera i olika sammanhang t ex leda arbetsmöten, skriva artiklar, arbeta med alla slags mediaaktörer, ta fram underlag till uppdragsgivares framträdanden, tala inför publik.
  • Har erfarenhet av att använda och skapa innehåll för social mediakanaler som Facebook, LinkedIn och Instagram.  
  • Har vana av arbete inom olika samhällsarenor; offentlig sektor, näringsliv och idéburen sektor och erfarenhet att skapa samverkansmöjligheter för aktörer.
  • Har B-körkort och tillgång till bil.
  • Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Läs hela annonsen här
Läs mer

Extra föreningsstämma 23 aug kl. 18.00, digitalt

2022-07-07

Välkommen på extra föreningsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening.

Alla enskilda och verksamma inom området har närvarorätt på föreningsstämman.

När: Tisdagen den 23 augusti 2022, kl.18.00 

Var: Digitalt via Zoom

Anmälan: 
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Ombud: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta.  Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

Handlingar: Dagordning och handlingar bifogas nedan

Ärende att hantera:  Val av nya ledamöter till styrelsen.

• Ideell sektor Gnesta kommun:
- Inga-lill Fredriksson har efter årsstämman avsagt sig uppdraget i styrelsen som representant för ideell sektor i Gnesta kommun.

• På årsstämman den 25 april gav mötet styrelsen i uppdrag att tillsätta två poster som var vakanta. Dessa har tillsats.
- Offentlig sektor Flens kommun: Pernilla Hagström
- Privat sektor Vingåker kommun: Ebba Wilhelmsson

Varmt välkommen!

• Dagordning

• Kallelse

• Valberedningens förslag

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.